Dřevostavby Biskup 

Dřevostavba je život

Mýty o dřevostavbách

Mýty o dřevostavbách

O dřevostavbách se toho v posledních letech napovídalo opravdu hodně. Však víte - rychle shoří, nic nevydrží a vůbec, jsou jako z papíru a je v nich všechno slyšet. Můžete se modlit, aby vás nenavštívili nějací broučci, plísně, nebo dokonce velká voda. A také nejsou tyto technologie vůbec vyzkoušené, nikdy nevíte, jak takový dům bude vypadat za pár let...

A jak je to doopravdy?

Dřevostavba a oheň

Stejně jako jiné konstrukční systémy pro rodinné domy, také dřevostavby bez problému splňují předepsanou požární odolnost. Dřevo je sice materiál hořlavý, ale není to tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Máme-li mohutný trám nebo dokonce desku z masivního dřeva, není vůbec snadné ji zapálit.


Dřevo obsahuje podíl vlhkosti, který se musí nejprve odpařit a když už prvek hoří, na povrchu vytvoří zuhelnatělá krusta, která brání přístupu kyslíku a hoření se tak velmi zpomaluje. Navíc proces hoření je v případě dřeva velmi dobře předvídatelný - zvláště masivní konstrukční prvky si svoji pevnost (a nosnost) zachovávají velmi dlouhou dobu (na rozdíl například od oceli). Nehrozí tak náhlé zhroucení konstrukce.

„Největším nebezpečím pro vznik požáru je vzplanutí vybavení interiéru - nábytku, textilu a spotřebičů."

 

Akumulace tepla a dřevo

Velmi zažitým mýtem a často také argumentem propagátorů zděných staveb, je nízká schopnost dřeva akumulovat teplo. Možná je to od nás troufalé, ale my tvrdíme pravý opak. Masivní dřevo, které v našich domech s oblibou používáme, dokáže akumulovat teplo velmi dobře a to dokonce lépe, nežli tvárnice plné chemie a vzduchu. Abychom nezůstali pouze u slov, ukažme si konkrétní příklady stěnových skladeb, na kterých jsme tuto vlastnost otestovali:

Dlouhý život domu

Životnost kvalitně provedené dřevostavby je s přehledem srovnatelná (ne-li delší) s běžně stavěnými zděnými domy. Dřevěná nosná konstrukce je ochráněna před vnějšími vlivy a stárne tak velmi pomalu. Řada historických objektů ze dřeva je důkazem, že za vhodných podmínek dokáží odolat staletím.

Důležitým aspektem trvanlivosti stavby je v dnešní době morální životnost, která je díky rychle se měnícím požadavkům stále kratší. Málo který dům vyhoví za 50 nebo 70 let, aniž by prošel zásadní rekonstrukcí.

Plísně a škůdci, co milují dřevo

Základním předpokladem dobře provedené dřevostavby je takzvaná konstrukční ochrana, která chrání nosnou konstrukci před veškerými vnějšími vlivy, zejména nežádoucí vlhkostí v konstrukci. Právě vlhkost může být v nadměrné míře zdrojem problémů - plísně si například libují ve dřevě s vlhkostí nad 20 procent.

Díky kvalitnímu provedení všech detailů i technologické kázni během realizace je však možnost napadení dřeva plísní či škůdci minimální. Svoji roli sehrává také námi využívaná difuzně otevřená skladba konstrukce, která přirozeně propouští nadbytek vlhkosti z konstrukce ven, a přírodní materiály jako jsou dřevovláknité izolace, které svoji buněčnou strukturou dokáží vlhkost do určité míry pojmout, aniž by se staly mokrými (na rozdíl například od minerální vlny).

 

Jsou pochopitelně také možnosti chemické ochrany dřeva, těm se však snažíme vyhýbat a stavět domy co nejpřirozeněji.

Akustika dřevostavby

Zřejmě to byla ona dlouhá éra chatové kultury, která v nás zanechala pocit, že v dřevostavbě se ticha rozhodně nedočkáme. Moderní domy ze dřeva však mají s těmito objekty pramálo společného.

Pevná a hmotná konstrukce ze dřeva, skladby stropů i podlah, řešení detailů, vše počítá s eliminací kročejového hluku i vzduchovou neprůzvučností. Měkčí povrchy dřevostavby navíc tolik neodráží zvuk, takže v domě není ozvěna, jak jsme zvyklí ve zděné stavbě. Stále ale platí pravidlo, že je návrh domu třeba řešit komplexně a již ve fázi konceptu, aby byly vyřešeny všechny potřebné detaily nejen z hlediska akustiky.

Když přijde voda

Voda v domě je nepříjemným překvapením, ať už máme postaveno z jakéhokoli materiálu. Zásadním aspektem je včasný zásah a okamžité vysušování konstrukce, abychom zabránili degradaci materiálu.

V případě dřevostavby nám situaci nám usnadní montovaná konstrukce, kterou lze částečně rozebrat a urychlit vysychání (v případě dřevostavby z masivních dřevěných panelů alespoň odstranit tepelnou izolaci). Difuzně otevřenou skladbou stěny dřevostavby může vlhkost odcházet ven z interiéru a proces vysychání je zase o něco rychlejší.

Ani tvarových změn se v případě kvalitní masivní nosné konstrukce nemusíme bát, je-li zásah a proces vysoušení rychlý.

developed by honeypot.cz

home