Dřevostavby Biskup 

Dřevostavba je život

Tepelný standard

Kdo z nás neslyšel něco o dotacích Zelená úsporám, energetických štítcích, ušetřených nákladech za topení, lepších těsných oknech nebo dostatečných izolacích domu. Stavět úsporně nás v těchto dnech nabádá již nejen naše intuice, ale také stát a Evropská unie. Není to však jen nutné zlo, které nás bude stát peníze navíc za materiál a technologie...

Je to logické řešení situace, kdy požadujeme vyšší a vyšší komfort svého bydlení a současně nechceme plýtvat - zdroji planety, ale také svými penězi.

„Spojení přírodních materiálů a energeticky úsporného konceptu je pro nás logickým a smysluplným krokem, který nás zase o kousek přibližuje k vizi udržitelného způsobu bydlení a žití."

Zohlednění principů energeticky úsporného domu nám může přinést mnoho benefitů:

Nadstandardní komfort

neustále čerstvý kvalitní vzduch, konstantní teploty vdomě a žádné studené povrchy nebo průvan, zdravé vnitřní prostředí soptimální vlhkostí a nízkým množstvím CO2

Minimální náklady na provoz domu

podle námi zvolené kategorie domu nám mohou klesat náklady až knule. Není lepšího spoření, než si do budoucna zajistit malé výdaje za bydlení a stát se tak nezávislým na cenách energií.

 

Energetické úspory jsou pro nás samozřejmostí a provedeme vás krok po kroku celým procesem. Klíčem je průběžná optimalizace projektu, která zajistí naprostý soulad jednotlivých vzájemně se ovlivňujících prvků a také minimální navýšení ceny objektu.

 

Domy v energeticky úsporném konceptu spojuje nutnost kvalitní projektové přípravy, která zohledňuje principy již od prvních návrhů. Je důležité, aby komponenty domu byly vyváženévzájemně fungovaly. Takový dům je doslova živý organismus, kde vše souvisí se vším.

 

Máme také bohaté zkušenosti se státními dotacemi Zelená úsporám a rádi zajistíme vše potřebné, abyste mohli využít státní podpory a odlehčit svému rozpočtu.

A jaké tedy jsou možnosti?

Energeticky úsporné domy stavíme podle několika základních principů, které jsou pro všechny kategorie stejné. Záleží pak na vás, do jaké míry chcete dům úsporný a kolik peněz na začátku investovat. Podle toho pak volíte míru jednotlivých opatření, použité technologie, koncept vytápění, zisku energie, ohřevu vody a dalších detailů.

Základní principy:

  • Dobrý architektonický návrh (od dispozice po konstrukční řešení)
  • Umístění domu na pozemku
  • Kompaktní tvar domu
  • Optimálně velké prosklené plochy adekvátně orientované vůči světovým stranám (na jihu větší míra prosklení, na severu naopak)
  • Kvalitní zasklení
  • Dostatečné množství tepelné izolace obvodového pláště
  • Vzduchotěsnost domu
  • Důsledné řešení tepelných mostů
  • Řízené větrání srekuperací (zpětným získáváním) tepla

developed by honeypot.cz

home