Dřevostavby Biskup 

Dřevostavba je život

Energeticky úsporné domy

Nízkoenergetický dům


Kompromis mezi investičními náklady a dosaženým řešením energetického standardu je nízkoenergetický dům s roční spotřebou...

Přečíst celé

Energeticky pasivní dům


Také stavby v pasivním standardu najdete v našem repertoáru. Dům, který svoji spotřebou nepřesahuje 15 kWh/m2.rok sníží...

Přečíst celé

Nulový dům


S radostí můžeme říct, že také galerie nulových domů už má své zástupce. Stavby, které můžeme řadit pod štítek...

Přečíst celé

 

 

Nízkoenergetický dům

Typ domu, který je v zahraničí běžným standardem, ale i u nás si získává výrazné zastoupení jako efektivní kompromis mezi běžným a pasivním domem. V porovnání s běžnou výstavbou je potřeba tepla takového domu o mnoho nižší - pohybuje se mezi 15 a 50 kWh/m2.rok, zatímco běžné novostavby dosahují až k hodnotě 140 kWh/m2.rok. Starší domy dokonce ještě výše.

 

Pasivní dům

Stavba v pasivním standardu nepřesahuje potřebu tepla 15 kWh/m2.rok. Pojem pasivní vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově - ať už vnějšího slunečního záření, nebo tepla vyzařovaného z obyvatel a spotřebičů. Pasivní dům na rozdíl od nízkoenergetického potřebuje menší zdroj tepla a méně rozsáhlý otopný systém, což snižuje investiční náklady. Podle uznávaných standardů Passivhaus Institutu v Darmstadtu musí splňovat tyto základní požadavky:

 

  • měrnou roční potřebu tepla2.rok
  • neprůvzdušnost obálky budovy n50, ověřenou tlakovou zkouškou, nižší než je hodnota 0,6-1/hod, což znamená, že při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa se nesmí za hodinu vyměnit netěsnostmi v obálce více než 60 % vnitřního objemu vzduchu
  • celkovou potřebu primární energie spojenou s provozem budovy včetně domácích spotřebičů nižší než 120 kWh/m2rok. Primární energie vyjadřuje množství energie spotřebované při výrobě určitého zdroje i se ztrátami při distribuci, čímž nám dává komplexnější pohled na spotřebu podle zvoleného zdroje.


Co říká norma?

Pasivní dům je „...budova s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/m2.rok. Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev teplé vody a elektrické energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/m2.rok."

 

Nulový dům

Objekt, který splňuje parametry pasivního domu, ale současně obsahuje technologie a zařízení pro zisk energie navíc (například ze slunce formou fotovoltaických panelů), čímž energetické zisky vyrovnají ztráty téměř na nulu. Za nulový označujeme dům se ztrátou pod 5 kWh/m2rok.

 

Aktivní dům

Stejně jako dům nulový pracuje s aktivním získáváním energie z přírodních zdrojů a to až do té míry, že zisk přesahuje ztráty domu.

 

 

developed by honeypot.cz

home