Dřevostavby Biskup

DEKPANEL

Úvod / Naše služby / DEKPANEL

Konstrukční systém dřevostaveb z masivních šroubovaných dřevěných panelů bez použití lepidel nebo jiných chemikálií určený pro nosnou konstrukci stěn bytových a občanských staveb.

Panely jsou tvořeny třemi nebo pěti vrstvami vzájemně kolmých hoblovaných tloušťkově egalizovaných prken tloušťky 27 mm a vrstvy jsou vzájemně propojeny vruty rozmístěnými v pravidelném rastru. Horní a dolní okraje jsou opatřeny páskami, které chrání před povětrnostními vlivy.

Umožňují opravdu vysokou variabilitu řešení stavby, což uvolňuje ruce architektům a investorům. Na stavbu putují panely obrobeny CNC stroji v přesných rozměrech, s připravenými spoji, otvory a dalšími nezbytnými úpravami, což významně urychluje následnou montáž na staveništi.

Vybrané konstrukční varianty

Výrobní linka

DEKPANEL se vyrábí unikátní patentovanou technologií bez použití lepidel a s nízkými nároky na spotřebu energie při výrobě. Základní vstupní surovinou jsou tloušťkově egalizovaná prkna tloušťky 27 mm z  jehličnatého dřeva (většinou smrkového nebo borovicového) převážně evropské produkce. Jednotlivé vrstvy prken jsou vzájemně kolmo orientované a propojené vruty v pravidelném rastru.

Díky způsobu výroby je možné jednotlivé panely vyrobit o rozměrech až 3500 x 12500 mm. Vzhledem ke stoupajícím světlým výškám místností a k rostoucím tloušťkám konstrukcí podlah a stropu, je možné stavbu vytvořit z  menšího  počtu panelů. Tento fakt vede k urychlení výstavby přímo na staveništi.

Pětiosé portálové centrum umožňuje libovolné opracování

  • vývrty pro zásuvky
  • vytváření drážek a polodrážek
  • frézování otvorů libovolných tvarů
  • vrtání otvorů pro spojovací prostředky
  • kolmé řezání pod úhlem
  • obrábění obloukových prvků

Součástí dodávky panelu jsou i navazující konstrukce.

Možnosti opracování:

  • kompletní opracování prvků krovů, přesné zkrácení, osedlání, čepování, dlabání, přeplátování, vrtání, a další tesařské spoje
  • pro pohledové prvky je možnost čtyřstranného hoblování a sražení hran
  • možnost okrasného opracování zhlaví krokví a vaznic
  • řešení i pro nestandardní dřevěné konstrukce (kostelní věže apod.)

Výroba

Díky modernímu CMC obráběcímu centru jsme schopni vyrobit panely o rozměrech až 3,5 m x 12,5 m.

 

Montáž

Díky přesnosti zhotovení je vlastní montáž hrubé stavby velmi rychlá a je možné ji zvládnout za 1 týden.